ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคารรับสมัครออนไลน์ วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
[ ช่องทางการสมัครออนไลน์ ]
>>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เข้าสมัครที่ลิงก์ https://forms.gle/1zxLyzakiLfJC1RG9
>>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตรสามัญ) เข้าสมัครที่ลิงก์ https://forms.gle/bVK2b6dRi5ZupGMPA
>>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หลักสูตรทวิศึกษา) เข้าสมัครที่ลิงก์ https://forms.gle/bdi3CR1YZ6WpTVKw6
 
-  นักเรียนชั้น ม.3 เดิมที่เคยเขียนใบสมัครไว้ล่วงหน้า ให้สมัครออนไลน์ใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันการสมัคร     
-  กรณีที่สมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการสมัครเรียนมายื่นในวันรายงานตัว/ มอบตัว            
-  โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
-  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซด์โรงเรียน www.sabotschool.ac.th
-  โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
-   นักเรียนนรายงานตัว มอบตัว ยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
                มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัน ศุกร์ ที่  12 มิ.ย.63   เวลา 8.30-11.30 น.
                มัธยมศึกษาปีที่ 4 วัน จันทร์ ที่ 15 มิ.ย. 63  เวลา 8.30-11.30 น.
              

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2563,00:00   อ่าน 470 ครั้ง