คณะผู้บริหาร

นางอารีย์ คนซื่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 098-2456178
อีเมล์ : rujitik17@gmail.com