ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (OPEN HOUSE ) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
           กิจกรรมภายในงาน
- การแสดงนิทรรศการวิชาการ
  - การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
          - การจัดนิทรรศการหลักสูตรทวิศึกษา
           - เปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 4.0
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2561,08:56   อ่าน 715 ครั้ง