ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 374) 29 เม.ย. 63
เลื่อนการประกาศผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 เป็นวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 (อ่าน 324) 16 มี.ค. 63
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสระโบสถ์ (อ่าน 383) 14 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 403) 10 ม.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 602) 26 มิ.ย. 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 921) 23 พ.ค. 61
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1206) 23 ส.ค. 60
แจ้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานต่ำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูแล (อ่าน 948) 14 ก.ค. 60
แจ้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 1070) 14 ก.ค. 60
แจ้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย (อ่าน 993) 14 ก.ค. 60
Link....การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา (อ่าน 1014) 14 ก.ค. 60