ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการจัดการแข่งขันเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ชื่อนักเรียน : นางสาวศิริพร พรมไทย นางสาวกฤติยา ทองมา นางสาวธนพร อยู่กระทุ่ม นางสาวสศิกาญจน์ ทองรัตน์ นางสาวจันทก
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,12:18   อ่าน 232 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยวชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี
ชื่อนักเรียน : นายกฤษณ์กมล รัตนงาม นายชญานนท์ มีแสง
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,12:18   อ่าน 230 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทเดี่ยวหญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี
ชื่อนักเรียน : นางสาวปาริชาติ ปวงคำแก้ว
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,12:17   อ่าน 243 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีม ๓ คน หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอนันตญา เต็มหัตถ์ เด็กหญิงนิศารัตน์ บัวนวล เด็กหญิงธนพร สอาด
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,12:17   อ่าน 224 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๖ ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลพบุรี
ชื่อนักเรียน : นายศุภกิจ โพธิ์เอี่ยม เด็กหญิงดวงกมล ใจดีเย็น
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2564,12:16   อ่าน 223 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
ชื่อนักเรียน : นางสาวรัตติกาล ศรเชน
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2560,22:30   อ่าน 1112 ครั้ง