ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นม.4-ม.6 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,11:10  อ่าน 485 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1- ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัมพุวัณ บุญสาธร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,09:59  อ่าน 679 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ม.4-ม.6 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายอาทิตย์ พงศ์อารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,09:58  อ่าน 526 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.1-ม.3 ระดับภาค
ชื่ออาจารย์ : นายอาทิตย์ พงศ์อารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,09:56  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลินี ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2560,09:52  อ่าน 501 ครั้ง
รายละเอียด..